Han är i Brasilien.

Dagarna sniglar sig fram, för övrigt har jag det bara fint.